Baanreglement

Als liefhebbers van de tennissport zouden wij graag op een georganiseerde manier gebruik willen maken van ons tennispark. Daarom hebben wij als bestuur een Baanreglement gemaakt. Het bestuur van de vereniging gaat ervan uit dat iedere gebruiker van het park het reglement leest en zich er aan houdt. Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen zich houdt aan de algemeen geldende fatsoensnormen:

Houd rekening met alle gebruikers!


Het bestuur is gerechtigd om indien nodig, aanwezigen aan te spreken op hun gedrag en/of hen op het baanreglement te wijzen.

We weten uit het verleden dat niet iedereen het prettig vindt om een baan te reserveren via het ledenpasje, zeker als het niet druk is. Toch houden we de volgende afspraak aan:

Indien er geen baan wordt gereserveerd via de ledenpasjes dan kan degene die later komt en ziet dat alle banen bezet zijn, een baan die niet gereserveerd is direct claimen. Dat lijkt ons een faire afspraak waar iedereen zich dan ook dient te houden, zonder gemopper!

 

       Gebruik van het afhangbord:


 • Alleen met geldige jaarpasjes van clubleden, aan de bar verkrijgbare pasjes voor abonnementhouders, introducés of losse verhuur mag er afgehangen worden om een buitenbaan te reserveren. Men dient persoonlijk af te hangen, zelf aan het spel deelnemen en clubleden hebben te allen tijde voorrang bij het gebruik van de buitenbanen op andere gebruikers.

 • Tijdens activiteiten zoals tennisinstuif, ledenavond of toernooien kan er op de gereserveerde banen niet afgeschreven worden. Kijk hiervoor regelmatig op het reserveringsoverzicht in de glazen vitrine naast het afhangbord.

 • Tijdens de tennislessen kan er op deze baan niet afgeschreven worden. Een voor tennislessen gereserveerde baan is kenbaar gemaakt door de betreffende trainer; door pasjes te plaatsen op het afhangbord waarop 'LES' vermeld staat. Er mogen geen tennislessen gegeven worden, anders dan de trainers die daarover afspraken hebben met het bestuur van de vereniging.

 • Indien er vooraf wordt afgehangen op een baan, dienen de spelers die gereserveerd hebben ook aanwezig te zijn op het complex. Zo niet, dan vervalt het speelrecht voor alle betreffende spelers en gaat het speelrecht over op eventuele volgende spelers.

 • Wanneer men voor een bepaalde tijd heeft afgehangen, moet men deze hele periode uitspelen voordat men voor een volgende periode kan afhangen.

 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om verlopen-, ongeldige- of onrechtmatig gebruikte pasjes in te nemen.

 • De afhangperiode voor een singlepartij is 30 minuten en voor een dubbelpartij of een Amerikaanse partij (3 spelers) 60 minuten.

 • Juniorleden t/m 13 jaar kunnen alle dagen op volgorde van aanmelding een baan afhangen tot 19.00 uur. Het laatste afhangtijdstip van een half uur is om 18.30 uur. Juniorleden t/m 13 jaar kunnen 's avonds vanaf 19.00 uur uitsluitend samen met één of meerdere seniorleden tennissen. Voor het afschrijven gelden de normale regels.

 • Indien door grote drukte te weinig banen beschikbaar zijn voor vrij spelen, kan men gebruik maken van de binnenbanen. Het afhangsysteem geldt niet voor de binnenbanen. Aan de bar in de hal kan men informeren of en zo ja, welke binnenbanen vrij zijn en waar gespeeld kan worden.

 • Het bestuur van LTCD '79 is gerechtigd naar eigen inzicht en om motiverende redenen (tijdelijk) af te wijken van het baanreglement.

   

  Gedragsregels rondom het gebruik van de buitenbanen

   

 • De tennisbanen mogen alleen betreden worden door deelnemers aan het tennisspel, maximaal 2 spelers bij een single spel en maximaal 4 spelers bij een dubbelspel.
 • Tijdens het spel mogen anderen zich niet storend bezig houden op- of bij de tennisbanen.
 • Er mag uitsluitend in tenniskleding en met tennisschoenen gespeeld worden op de banen.
 • De tennisbanen dienen elke keer na gebruik te worden geveegd en bij droog weer vooraf en eventueel tussendoor gesproeid te worden. 
 • Het is verboden glas- en serviesgoed mee te nemen op de banen. Help mee aan het schoonhouden van onze banen en het park en vergeet niet afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is wenselijk dat eventuele vervuiling op de banen zoals bladeren en takjes door de spelers verwijderd worden voor de aanvang van het spel.
 • LTCD '79 en de parkeigenaar zijn niet aansprakelijk voor schade aan of bij vermissing van persoonlijke eigendommen van de leden en/of bezoekers. Schade toegebracht aan bezittingen van LTCD '79 of de parkeigenaar kunnen geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de veroorzaker.
 • Bij het verlaten van de baan worden de spelers verzocht de gravel van hun schoeisel te verwijderen. Gelieve niet met het schoeisel de kleedkamers te betreden in verband met graveloverlast in de kleedkamers.
 • Eventueel geconstateerde onregelmatigheden dienen aan het bestuur gemeld te worden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.Wij wensen iedereen veel speelplezier toe!

 

Het bestuur van LTCD '79

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact uitsluitend via e-mail

T.V. Rapid & LTCD '79

Moltweg 90
6371 BX Landgraaf

KVK-nummer

40187386